انتقال تماس یا دایورت کردن از تلفن ثابت به موبایل

انتقال تماس دیجی دکی
نوشته شده توسط البان

ممکن است برای شما هم این اتفاق رخ داده باشد که منتظر یک تماس خیلی واجب باشید، آن هم به تلفن ثابتتان اما نمی توانید کنار آن نشسته و حضور داشته باشید. در زندگی با موبایل راه حل انتقال تماس یا همان دایورت کردن تماس از تلفن ثابت به شماره همراه خودتان است.

مطلب مرتبط: آنتن گوشی و تعمیر مشکلات آن

انتقال تماس چیست؟

وقتی شما ویژگی دایورت یا انتقال تماس را روی یک شماره فعال می کنید، هر تماسی که به آن شماره برقرار شود، بدون آنکه تماس گیرنده متوجه شود، شماره یا تلفن سوم (شماره ای که روی آن دایورت شده است) متوجه تماس شده و می تواند پاسخ بدهد.

انتقال تماس اِلـبان

توجه به این نکته مهم هست که هنگامی که شما از یک تلفن، تماس ها را به شماره دیگر انتقال می دهید، در واقع گویی از این تلفن به شماره دیگر یک تماس برقرار می شود. در این حالت، تماس گیرنده هزینه تماس با شماره اولیه را می پردازد و شما باید هزینه انتقال تماس را با توجه به شماره ای که به آن دایورت کرده اید بپردازید. یعنی از تلفن ثابت به تلفن ثابت یا تلفن ثابت به موبایل.

اگر از کشور هم خارج شده باشید و تماس ها را به شماره موبایل خود دایورت کرده باشید، موبایلتان هم در خارج فعال باشد، مشمول هزینه های رومینگ هم خواهید شد!

نحوه فعالسازی و غیرفعالسازی انتقال تماس

نحوه کار ساده است. روی تلفن ثابت خود یکی از کدهای زیر را وارد کنید:

# شماره مورد نظر*21*

و یا

# شماره مورد نظر*57*

وقتی این کد و شماره مورد نظر برای دایورت شدن را وارد می کنید، صدای بوق دستگاه شما تغییر خواهد کرد.

اما اگر بخواهید این امکان را غیر فعال کنید، باز هم باید سراغ تلفن خود بروید (تلفن و در واقع شماره ای که از روی آن دایورت انجام گرفته) و یکی از کدهای زیر را وارد کنید:

#21#

و یا

#57#

قبل از وارد کردن این کدها، صدای بوق همان است که بعد از دایورت کردن می شنیدین. اما بعد از اعمال این کدها و یک مرتبه گذاشتن و برداشتن گوشی تلفن، صدای بوق به همان حالت عادی همیشگی بر می گردد.

توجه داشته باشید، در تلفن مقصد (یعنی شماره ای که روی آن دایورت شده) شماره تلفن تماس گیرنده دیده نخواهد شد و تماس گیرنده در واقع همان شماره ای است که به این شماره دایورت شده است!

دیدگاهتان را بنویسید