غذای رایگان تنها به بهای تحویل دادن گوشی موبایل!

غذای رایگان دیجی دکی
نوشته شده توسط البان

حتما متوجه شده اید که چقدر خانواده ها درگیر فضای مجازی و شبکه های اجتماعی شدند و حتی بعضی اوقات در دورهمی ها و خوشی ها هم سر از این فضا بر نمی دارند. رستورانی زنجیره ای فکری کرده تا جلوی این کار را با ارائه غذای رایگان بگیرد!

مطلب مرتبط: تعمیرات گوشی

70 درصد از بچه ها اظهار کردند که گویا والدینشان، گوشی را بیشتر از آنها دوست دارند و آرزویشان این است که پدر مادرشان کمتر در این ادوات پرسه بزنند.

رستوران های مختلف انواع روش هایی را برای جلوگیری از استفاده زیاد گوشی گرفتند اما اقدامات آنها انفرادی بوده و خیلی راه به جایی نبرده اند. یک رستوران زنجیره ای امریکایی-ایتالیایی با بیش از 250 شعبه در انگلیس، در بین 1500 خانواده پرسشنامه هایی را پخش کرده است. پرسشنامه ها در رابطه با موبایل و توجه والدین به فرزندان بوده. جالب اینکه ده درصد از بچه ها اعلام کردند که گاهی گوشی والدین خودشان را با ترس و لرز پنهان کردند تا بتوانند توجه کامل آنها را داشته باشند!!! 70 درصد از بچه ها اظهار کردند که گویا والدین آنها، گوشی را بیشتر از آنها دوست دارند و آرزویشان این است که پدر مادرشان کمتر در این ادوات پرسه بزنند.

غذای رایگان اِلـبان

با توجه به این نتایج ناراحت کننده، رستوران زنجیره ای کمپین No Phone را از تاریخ 29 نوامبر تا 7دسامبر راه اندازی کرده که اعلام کرده در صورت موفقیت این مدت را تمدید خواهد کرد. بر اساس این کمپین  در صورتی که والدین در ابتدای ورود به رستوران گوشی های خودشان را تحویل دهند به کودکان آنها غذای رایگان داده خواهد شد!

هیچ اجباری در کار نیست و این کمپین فقط یک آفر ویژه به آنها می دهد. گارسون ها و خدمه به این کار توصیه می کنند اما هرگز اجباری در کار نیست. گوشی ها در یک جای امن قرار می گیرند و خانواده ها علاوه بر لذت بردن از باهم بودن بدون مزاحم، می توانند برای فرزندانشان غذای رایگان هم بگیرند!

غذای رایگان اِلـبان

واقعا به نظر شما چرا گوشی های هوشمند انقدر از سهم زندگی ما را گرفته اند؟ آیا شما نیز در جمع ها و دور همی ها نیاز به کمپین “نه به موبایل” دارید تا بتوانید از جمع استفاده کنید و مدام حواستان به گوشی پرت نشود؟

دیدگاهتان را بنویسید