دسته بندی - تعمیر گوشی

در دسته بندی تعمیر گوشی ، البان از تجارب خود در تعمیرات موبایل خواهد گفت. گاها این تجربیات در هیچ جایی از فضای مجازی ذکر نشده اند و مواردی بوده اند که تنها در درخواست های سامانه البان ثبت و تعمیر شده اند.

کاربران با مطالعه مطالب دسته تعمیر گوشی می توانند گاها خودشان هم دست به تعمیر شوند و برخی مشکلاتشان را به راحتی و رایگان حل نمایند.